Vocaal Ensemble het Hoogeland zoekt projectleden

Op 10 juni 2023 hopen wij ons jubileum te vieren met een concert in de Hippolytuskerk te Middelstum. We zijn daarbij op zoek naar projectleden die het leuk zouden vinden om als projectlid medewerking te verlenen aan dit concert.
Centraal staan de Sacred Songs van componist Karl Jenkins, daarnaast worden enkele aanvullende liederen gezongen. We zullen tijdens het concert begeleid worden door een klein orkest, bestaande uit strijkers en blazers.
De projectkosten zijn €70,00 per persoon. Dat is inclusief de muziek en koffie/thee in de repetitiepauzes. De muziek zal de eerste repetitieavond verstrekt worden.
Elke maandagavond wordt er van 19:30-21:30 uur gerepeteerd in de Antoniuskerk te Kantens. De repetities starten op 27 februari.
Opgave of meer informatie zie vocaalensemblehethoogeland@gmail.com of 06-14626231.

Concert Allerzielen

Ons eerste concert na de Corona Stop. We zingen liederen rond Allerzielen.

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht.

In veel kerken bestaat de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor je overleden dierbare(n). Of een lichtje te brengen bij het graf.

Het Vocaal Ensemble zingt een programma dat draait om de vreugde van het leven dat haaks staat op het verdriet van de dood.

Concert: “Motetten en Madrigalen in Mei” gaat niet door

Helaas gaan door de Corona crisis onze concerten in mei niet door.

De muziek die we zouden zingen is zo mooi, en we waren al zo enthousiast aan het repeteren dat we het programma niet verloren willen laten gaan. We gaan het uitvoeren in mei 2021. We hopen dat de projectleden die nu met ons meededen ook volgend jaar weer mee kunnen en willen doen.

We hopen na de zomervakantie weer verder te kunnen gaan met de repetities. We gaan ons dan eerst bezig houden met het Kerstrepertoire.

Op zaterdag 12 december hebben we ons Adventsconcert.

Vesper gaat niet door

Het was te verwachten: De Vesper van zondag 29 maart gaat helaas niet door.

We repeteren thuis verder voor onze concerten op 16 en 17 mei. We hopen dat we dan weer in rustiger tijden zijn gekomen en dat we dan weer samen kunnen zingen!

Programma : Motetten en Madrigalen in Mei

Het programma waarvoor op 3 februari de repetities beginnen is bekend.

Wilt u mee doen als projectzanger meld dit dan via het contactformulier op deze site of bel met Annemarie Frans: 0595-551207

PROGRAMMA: Motetten en Madrigalen in Mei

Jacob Arcadelt (1507-1568):    Ave Maria

Lodovico Viadana (ca. 1560-1627) : Exsultate justi (Psalm 33)

Claude Goudimel (1510-1572) :      Psalm 24

Samenzang Psalm 24: 1 en 4

Orgelsolo : Anthony van Noordt:   Pseaume 24 ‘La terr’ au Seigneur appartient’  drie variaties

Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562):   Tant que virvai (tekst Clément Marot)

 Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562):    Au joli bois

Heinrich Isaac (1450-1517):     Innsbruck, ich muss dich lassen

John Mundy (1555-1630):      As I went a walking in the month of May

Thomas Morley (1557-1602):      About the Maypole New

Thomas Morley (1557-1602):       Now is the month of maying

 Jacques Arcadelt (ca. 1507-1568):       Il bianco e dolce cigno (tekst Giovanno Guidiccioni)

Orlando Gibbons (1583-1625):     The silver swan

 John Bartlet (overl. 1606/1610):      Of all the birds that I do know (tekst George Gascoigne)

Hans Leo Hassler (1564-1612) :       Tanzen und springen

We hopen u te mogen begroeten op 3 februari en anders op 16 of 17 mei als wij dit programma uitvoeren. U bent van harte welkom!