Het koor

Vocaal-Ensemble-Het-Hoogeland-2014-kleinVocaal Ensemble Het Hoogeland is een algemeen christelijk regio ensemble dat is gestart in augustus 2008 onder leiding van dirigent en zanger Edwin Velvis. Vanaf september 2013 zongen we o.l.v Mirna Westra uit Groningen.

Het ensemble streeft naar kwalitatief goede zang en werkt dan ook aan een goed stemgebruik tijdens het zingen. We zijn gestart met 12 enthousiaste zangers en zangeressen en op dit moment telt het koor 18 leden.

Het ensemble zingt vooral kerkmuziek  ‘door de eeuwen heen ‘ met de nadruk op Engelse componisten. Daarnaast zal het ensemble ook werken zingen van componisten  zoals J.S. Bach, G. Faure en G. Allegri.

Sinds de zomer van 2017 staat het koor onder leiding van Vincent Hensen-Oosterdijk. Hiermee ligt de focus qua repertoire niet meer op de Engelse koortraditie.

Koor en dirigent streven ernaar koorwerken uit alle tijden – zowel a capella als met begeleiding – te vertolken.
Aandacht gaat dan uit naar stijleigen kenmerken die in de muziek besloten liggen.
Dit betekent bijvoorbeeld helderheid in polyfonie in de muziek uit de 16e eeuw en goede, egale menging van alle stemmen in muziek uit de 19e eeuw.
Hiernaast zal natuurlijk ook, zoals bij het Kerstconcert, het oude bekende repertoire klinken.