Geschiedenis

Geschiedenis van het Vocaal Ensemble het Hoogeland.

In 1957 namen enkele gemeenteleden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt  te Kantens  het initiatief een gereformeerd gemengd koor op te richten. De heer P. Valk werd verzocht het koor in oprichting te willen dirigeren. Mei 1957 was het zover en startte de nieuwe vereniging met 35 leden.

Het nieuwe koor kreeg de naam : Deo Dicatus, wat betekent : aan God gewijd

In 1958 hield de heer Valk het voor gezien, maar zorgde wel voor een opvolger, de heer G. Veening. Onder zijn leiding zong het koor 29 jaar. Van het grote aantal leden bij de start was na 12½ jaar niet veel meer over, namelijk elf leden. Dankzij de dirigent bleven we wel gemotiveerd. Een hoogtepunt was een plaatopname op 20 oktober 1979 in de Nederlands Hervormde Kerk te Farmsum, georganiseerd door het district Noord van het Landelijk Verband van K.K.M. Een uiterst geconcentreerd koor stelde dirigent, zichzelf en luisteraars niet teleur; er werd een sublieme opname gemaakt. Door dit hele gebeuren nam het ledenaantal fors toe. Met een top in 1980 van 31 leden. In 1982 werd middels een jubileumconcert het 25-jarig bestaan herdacht.

Bert Veening nam in 1987 het roer van zijn vader over. Daarvoor begeleidde hij jarenlang het koor als organist bij uitvoeringen en concerten, zodat de nieuwe dirigent alleen als dirigent nieuw was. Nieuwe heren, nieuwe wetten, niet alleen het repertoire, ook de uitvoeringslocatie veranderde. In de Nederlands Hervormde Kerk  in Kantens  werd en wordt met graagte gezongen. Er is door de jaren heen in het Nederlands, Gronings, Duits, Engels en Latijn gezongen. Het 45-jarig jubileumconcert is gehouden in de Jacobuskerk te Zeerijp. Prachtig! Vaak konden we rekenen op de professionele medewerking van Sietse de Vries. Door de jaren heen zijn er veel concerten gegeven, vaak gericht op een bepaald thema; bijvoorbeeld kerst, pasen, orde van dienst, Bach. Aan het eind van het zangseizoen is het traditie geworden om ergens anders te zingen dan in onze eigen kerk. In Zeerijp hebben we dat een aantal keren gedaan (het zingt daar heerlijk) en in 2004 mochten we in de Martinikerk in Groningen zingen. Fantastisch!

In september 2004 werd Eddy Mul uit Roodeschool onze dirigent. Met hem gaven we concerten in o.a. Zandeweer, Stitswerd en Rottum. Het concert in Rottum ter ere van ons 50-jarig jubileum was een succes! In juni 2008 namen we afscheid van Eddy.

In september 2008 maakten we een doorstart onder de naam:

Vocaal Ensemble het Hoogeland.

Er veranderde meer dan alleen de naam. De signatuur van het koor veranderde van Gereformeerd in Christelijk, en vanaf september 2008 stonden we onder leiding van dirigent Edwin Velvis uit Stedum.

Met de komst van Edwin is de traditie van : A Festival of Lessons and Carols , begonnen. In 2008 voerden we het voor het eerst uit in de Andreaskerk van Westeremden.

Dit festival  of Lessons and Carols hebben we ook uitgevoerd in Tinallinge in 2009, in Vierhuizen in 2010, in den Andel in 2011, in Godlinze in 2012, in 2013 waren er zelfs twee uitvoeringen, een in Breede en een in Noordwolde, Steeds werden er andere Engelse Christmas carols gezongen en teksten uit de Grunneger Biebel gelezen.

We hebben een paar keer een Evensong  gezongen. In 2009 in Kantens en in 2012 twee keer ,in Assen en in Stedum. Ook een traditie zo langzamerhand is onze medewerking aan de Adventsviering in het kerkje van Stitswerd. Verder hebben we in 2010 en in 2011 een Voorjaarsconcert gegeven. Daarnaast hebben we een aantal concerten met andere koren gegeven, te weten: Te deum Laudamus uit Hardenberg(2010) , en met vrouwenkoor Pro Musica uit Leens(2011) We hebben onze medewerking verleend aan de Kerstnachtdienst van Kantens(2009) en Haren.(2013)

Na 5 jaar onder leiding van Edwin Velvis te hebben gezongen is het dirigeer stokje in sept. 2013 overgenomen door Mirna Westra.

Met Mirna hebben we met veel plezier 4 seizoenen gezongen. Nog twee jaar hebben we in december een festival of Lessons and Carols uitgevoerd. In 2013 in Breede en Noordwolde en in 2014 in Westernieland. Elk jaar verleenden we onze medewerking aan de Adventsviering bij kaarslicht te Stitswerd.

In 2014 zongen we in de Kerstnachtdienst te Kantens en in 2015 in de Kerstnachtdienst te Haren.In 2015 gaven we samen met Chr. Vrouwenkoor  Pro Musica een Kerstconcert te Leens en in 2016 ons eigen Kerstconcert te Huizinge.

Grote concerten waren het Najaarsconcert in 2014 te Kantens en het Voorjaarsconcert in 2015 te Middelstum. Bach en Mendelssohn stonden op het programma. We zongen samen met veel projectleden.

9 april 2016 gaven we een groot concert met projectzangers genaamd Treuren en Troosten en op 25 april 2017 ook met projectleden het concert: Faith, Hope, Love.
Ook deden we in 2016 mee aan twee korendagen. In juni op Schiermonnikoog en in oktober te Dokkum.
Al met al steeds een druk  programma onder leiding van de altijd positieve, enthousiaste Mirna Westra.

In juni 2017 is het stokje overgenomen door Vincent Hensen.