Concert Allerzielen

Ons eerste concert na de Corona Stop. We zingen liederen rond Allerzielen.

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht.

In veel kerken bestaat de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor je overleden dierbare(n). Of een lichtje te brengen bij het graf.

Het Vocaal Ensemble zingt een programma dat draait om de vreugde van het leven dat haaks staat op het verdriet van de dood.

Geplaatst in ongecategoriseerd.