Projectzangers gezocht!!!

“Motetten en Madrigalen in Mei”

Vocaal Ensemble het Hoogeland geeft op zaterdag 16 en zondag 17 mei een concert met bovengenoemd thema. We zingen Motetten, vocaal meerstemmige muziek gecomponeerd op,  voornamelijk, Latijnse Bijbelteksten. Een gebruik van oudsher.

Bv: Lodovico Viadana (ca. 1560-1627) Exsultate justi (Psalm 33)

Daarnaast zingen we  Madrigalen, wereldlijke liederen  in volkstaal, evenzo vocaal meerstemmig geschreven en uitgevoerde muziek.

Bv: John Bartlet (overl. 1606/1610)  Of all the birds that I do know (tekst George Gascoigne)

Heb je zin om aan dit project mee te doen?  Dan kun je je opgeven, stuur een mailtje naar : vocaalensemblehethoogeland@gmail.com  of bel met Annemarie Frans:  0595-551207 of reageer via het contactformulier van deze site.

Kosten 60 euro, dit is inclusief de bladmuziek. Maandag 3 februari begint het project.

Repetities in de  Antoniuskerk, Kerkhofsweg 2 te Kantens.  Het concert vindt (hoogstwaarschijnlijk) plaats in  de Jacobuskerk in Zeerijp( 16 mei) en   in de Bonifatiuskerk Vries.(17 mei)

Meer digitale informatie op onze facebookpagina.

Projectzangers gezocht.

Zaterdagavond 16 en zondagmiddag 17 mei geeft Vocaal Ensemble Het Hoogeland een concert. De titel is :

Motetten en Madrigalen in Mei

U/Jij kunt meedoen als je een geoefende zanger bent. Na 6 januari zijn de stukken die we gaan zingen bekend evenals de prijs om mee doen. Door dit bericht kun je er alvast over gaan nadenken of je mee wilt doen. Vraag je vriend, vriendin, broer, zus, neef, nicht, buurvrouw of buurman of ze ook mee gaan.  De repetities starten op 3 februari 2020.

We repeteren op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 in de Antoniuskerk te Kantens o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk.

Meer informatie komt binnenkort op deze website en op onze facebookpagina.

Opgave: via het contactformulier van de website of via tel.nr. 0595-551207

Kerstconcert

Zaterdag 21 december organiseert de Orgelcommissie Kantens een kerstconcert.

Het prachtige orgel (Gebr. Huys) wordt deze avond bespeelt door organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

Vocaal Ensemble het Hoogeland zingt deze avond kerstmuziek van Nederlandse componisten. Het ensemble staat onder leiding van Vincent Hensen-Oosterdijk.

Richard Kalff verleent zijn medewerking aan het concert met verschillende soorten slagwerk.

Plaats: Antoniuskerk, Kerkhofsweg 2  9995 PL Kantens

Aanvang:  20.00              Toegang is vrij           Na afloop is er glühwein (of een ander drankje)

Bij de uitgang kunt u uw gift achterlaten.

Wij hopen u te kunnen begroeten op de 21e december!

Open repetitie

Onze eerste repetitie na de zomervakantie is op maandag 9 september 2019.  19.30 in de Antoniuskerk te Kantens.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.Daarom is deze repetitie voor iedereen toegankelijk. Kom de sfeer proeven, kom meezingen, kom meedoen. Misschien vind jij het na deze repetitieavond wel zo leuk dat je ook lid wilt worden!

Je bent van harte welkom. Neem de stap en kom naar Kantens!

O sing unto the Lord a new song

Zaterdag 15 juni 2019 geven wij een concert!!

Muziek uit de Anglicaanse koortraditie.

Muziek van Parry: Preces and Responses,
Stanford: Service in B flat , en: Benedictus in C
Ireland: Te Deum Laudamus
Wesley: Blessed be the God and Father
en anderen.
Plaats: Goede Herderkerk te Bedum, Schultingastraat 1
Tijd: 20.00       Uitleg over het concert: 19.30
Entree: € 10.00                 Reserveren: € 8.00         t/m 12 jaar: Gratis

O, sing unto the Lord a new song!

Zaterdag 15 juni hopen wij een concert te geven met muziek uit de Anglicaanse koortraditie.

Het concert vindt plaats in de Goede Herder kerk te Bedum. Aanvang 20.00

Voorafgaand aan het concert geeft de dirigent Vincent Hensen-Oosterdijk een uitleg over het programma.

Medewerking wordt verleend door organist Wietse Ouwejan.

Entree € 10.00  aan de kerk.   Bij Reserveren € 8.00  via het contactformulier van de site of via : vocaalensemblehethoogeland@gmail.com

via de leden of tel.nr. 0595-551207

We hopen u te mogen begroeten!

 

zondag 16 december

zondag 16 december verzorgen wij twee optredens.

De eerste is om 16.30 in Noordwolde (Gr) waar we een Festival of Nine Lessons and Carols uitvoeren.

De viering wordt georganiseerd door de Hervormde gemeente van Noord en Zuidwolde.

Deze traditionele viering stamt uit de Anglicaanse kerk. In de negen lezingen uit de bijbel (Lessons) – van het scheppingsverhaal tot aan de geboorte van Jezus – wordt in grote lijnen de christelijke heilsgeschiedenis verteld. Deze lezingen worden afgewisseld met bekende kerstliederen, veelal uit de Engelse traditie.(Carols) en andere kerstmuziek.

 

 

 

Daarna gaan we naar Stitswerd waar we zingen in de Adventsdienst bij kaarslicht.

Hier zingen we traditionele Engelse Carols.

We hopen u te zien bij een van onze optredens.